Ouderen zoeken een prettige en veilige plek om te wonen. We willen dat zij zo zelfstandig mogelijk hun eigen leven kunnen leiden. Voor mensen met (gevorderde) dementie is dat niet makkelijk. Bij Zorggroep Noordwest-Veluwe wonen zij op een beschermde woning. Dit betekent dat zij niet zomaar in en uit kunnen lopen. Deuren gaan voor hen op slot. Dat vraagt nogal wat met betrekking tot de veiligheid. Bij brandveiligheid in het bijzonder.

Informeren en instrueren van zorgpersoneel is daarom belangrijk. Gijsbert van den Brink, eerste medewerker technische dienst in Putten, organiseert daarom veiligheidssessies rondom brandpreventie: “Door samen door een locatie te lopen en over brandveiligheid te praten zien collega’s wat zij moeten doen in geval van brand.”

Wat te doen bij een brandmelding?
“Wanneer er een melding van brand is, verzamelen de BHV’ers (bedrijfshulpverleners) zich bij de meldcentrale. Daar is direct zichtbaar waar de brandmelding is. De aanwezige BHV’ers bespreken vervolgens wie de regie neemt en iedereen trekt een geel hesje aan. Er is 1 oranje hesje, die bestemd is voor de hoofd-BHV’er. Daarna wordt de portofoon gepakt en getest om met elkaar contact te houden. Twee bedrijfshulpverleners gaan de melding verkennen om meer zicht krijgen op de omvang van het probleem.

Aan de knoppen op de brandmelder kom je niet, dat doen alleen speciaal opgeleide mensen. Als het brandalarm gaat zal de brandweer bellen, waarna de hoofd-BHV’er hen zo goed mogelijk uitlegt welk alarm er is en wat voor situatie zich waarschijnlijk afspeelt. Bij het meldpaneel liggen een aanwezigheidslijst van bewoners, plattegronden en sleutels van alle deuren het pand.”
Gijsbert laat uitgebreid zien hoe het paneel werkt en waar de benodigdheden te vinden zijn. De deelnemers stellen vragen en discussiëren met elkaar. Praten is een belangrijk onderdeel van deze sessie, want door over veiligheid en alarmering te praten maak je het eigen.

Een ronde door het pand
Vervolgens loopt Gijsbert met collega’s een ronde door het pand. Uitgebreid wordt besproken en laten zien wat te doen bij een brandmelding. De rode alarmlichten boven in de gang geven aan in welk gedeelte de brand is. Ook wordt samen de deurprocedure uitgebreid doorlopen. Ken jij de deurprocedure niet? Hier 2 voorbeeldfilmpjes:

Filmpje toedraaiende deur:

Filmpje afdraaiende deur:

Ook de nooddeuren, de plek waar de elektra het pand binnenkomt en de gaskraan worden gezien. Niet dat de BHV’er in geval van brand daar iets mee moet, maar het is wel goed om te weten waar het zit. “Is er brand dan ga je mensen helpen, geen vuur blussen. Binnen 8 minuten is de brandweer er. Zij dragen de juiste kleding en hebben de middelen om het brand te bestrijden. Denk dus eerst aan jouw eigen veiligheid, bespreek wie op onderzoek uitgaan en wie de hulpdiensten te woord staat.”

Zelfs de brandslang wordt in de hand genomen. In tweetallen wordt de slang fictief gebruikt. Hoewel dit in praktijk door Gijsbert wordt afgeraden: “Binnen 8 minuten is de brandweer ter plekke. Dat het gebouw brand is niet het ergste, het gaat erom dat bewoners en bezoekers veilig zijn. Om anderen te helpen moet je zelf veilig zijn. Eigen veiligheid eerst! Vervolgens kijk je of je mensen kunt helpen, tot de brandweer aanwezig is. Zij nemen het over.”

En de nachtdienst dan?
In de nacht is er vaak maar 1 BHV’er in het pand. “Ga dan niet op onderzoek uit,” is het advies van Gijsbert, hij herhaalt: “eigen veiligheid eerst! Jij bent dan diegene die de brandweer moet inlichten, de juiste sleutels kunt geven en die het gebouw kent. Bel bij brand direct 1-1-2. Zij sturen naast de brandweer ook een ambulance, zodat jij zo snel mogelijk extra hulp hebt. Vertel hen alles wat je weet. Dat is dan jouw belangrijkste taak.”

We hebben bij de Zorggroep afgesproken dat wij tijdens werktijd geen privé-telefoon gebruiken, maar Gijsbert raadt aan deze wel bij je te dragen. Zeker in de nachtdienst als er minder personeel aanwezig is: “De telefoon van de Zorggroep krijgt bij een alarm alle meldingen binnen. Van bezorgde bewoners, collega’s tot het alarmsysteem zelf. Dat communiceert niet handig. Wil jij 112 bellen, dan kan dat het best met jouw eigen telefoon. Niemand die jou daar ’s nachts op stoort. In het ergste geval is er brand in de ICT ruimte, dan wil jij een extern communicatiemiddel hebben.”

De boodschap van Gijsbert is helder: “Bij een brandmelding is het dus eigen veiligheid eerst en vervolgens mensen helpen. Het blussen laat je aan de brandweer over.” Bij Zorggroep Noordwest-Veluwe is de bedrijfshulpverlening duidelijk belegd en uitgebreid omschreven. Er zijn ontruimingsplannen, oefeningen, geschoold personeel en duidelijke afspraken, medewerkers weten wat zij moeten doen in geval van brand, of een ongeval. Deze sessies zijn extra, maar niet overbodig volgens Gijsbert: “We hopen allemaal dat we onze kennis nooit in praktijk hoeven te brengen, maar als het zo ver is dan willen we zo goed mogelijk zijn voorbereid.”