interview met Ouardia Koraichi

“Het viel mij op dat beweegstimulering vooral de taak is van de activiteitenbegeleider. Terwijl het een taak moet zijn van alle verzorgenden en familie.” Ouardia schreef daarom een verbeterplan voor de woningen voor mensen met dementie:  ouderen moeten ook daar meer bewegen. “Dat betekent dat wij zo min mogelijk voor hen moeten doen.  Wat zij kunnen, dat moeten zij zelf doen!”  Een duidelijke boodschap van Ouardia. Ouardia kwam met 3 verbeterpunten om bewegen meer te stimuleren.  Zijn haar ideeën toe te passen in de hele Zorggroep?

“Bewegen is belangrijk voor lichamelijke en geestelijke gezondheid. Als iemand door de dementie daar niet zelf voor kiest, moeten anderen stimuleren. Als een bewoner alledaagse dingen zoals gezicht wassen, tanden poetsen of haren kammen zelf kan, dan moet deze dat zelf doen. Daar begint bewegen al mee. Wat de bewoner nog kan, dat moet deze doen. Zelfstandig eten is ook bewegen, kauwen is ook bewegen. Ook als het langzaam gaat moeten we het niet overnemen. Bewoners moeten zo veel mogelijk zelf blijven doen. Actief blijven, dat is belangrijk. Van passieve ouderen gaat de gezondheid sneller achteruit.”

“Actief blijven, dat is belangrijk. Van passieve ouderen gaat de gezondheid sneller achteruit..”

De beweegbox
Daarom zocht Ouardia nieuwe manieren om bewegen in een woning voor mensen met dementie te stimuleren. “De eerste keer ben ik in het midden van de kring gaan zitten. Ik pakte een strandbal en rolde deze naar de bewoners. Zonder verwachtingen. Ik probeerde maar wat. Een bal pakken en deze gooien deed ik nooit, dat deed de activiteitenbegeleider. Maar er kwamen gelijk reacties. Eén van de dames die haar armen nauwelijks beweegt bijvoorbeeld. Zij zit vrijwel altijd in haar stoel, met haar handen strak en slap langs haar lichaam. En wat denk je? De eerste keer geen reactie. Maar de tweede bal pakte zij op en rolde deze terug. Dat deed zij lachend. Gelijk wist ik ‘dit is het!’ Hierna probeerde ik vaker spelletjes en spullen. Kijken naar wat beweging uitlokt. Wat werkte stopten we in een doos, deze zit nu vol spullen. Bijvoorbeeld die strandbal, of pionnetjes met een kleinere bal en nog veel  meer. En elke keer als ik de box erbij pak krijg ik weer leuke reacties.”

schoonmaken“Twee keer per week pakken wij na de koffie de beweegbox, op dinsdag en zaterdag om 10.00 uur. Zo hebben wij dat met de woning afgesproken. Het kost eigenlijk geen extra tijd. De activiteitenbegeleiders komen ook gewoon, maar dan op ‘hun’ momenten. Die doos is er echt om de bewoners extra te stimuleren om te bewegen.”

 

“Zo blijft beweegstimulering continu een onderdeel van ons werk..”

Persoonlijk beweegplan
“Daarnaast zijn wij gestart met een individueel beweegplan, met persoonlijke doelen. In het elektronisch cliënten dossier leggen wij dit vast. ‘Mevrouw.. behoudt haar vitaliteit, door..’ Ook als bewoners achteruit gaan stimuleren we hen zo om dingen zelf te blijven doen. Als iemand zich nog zelf kan wassen staat dit in het dossier. Verzorging  moet hem of haar dan stimuleren om zichzelf wassen. Of tanden te poetsen, zelf te eten etc.
Om deze afspraken te volgen heeft één iemand uit ons team beweegstimulering als aandachtsveld. Die maakt samen met de contactverzorgende en familie het persoonlijke beweegplan. Familie kent het verleden en de wensen van de bewoner immers het beste. Mevrouw Hessing bijvoorbeeld. Haar zoon gaf aan dat zijn moeder vroeger graag  golfte en dat hij wilde dat zijn moeder weer kon golfen. Maar hij snapte ook hoe lastig dat was te regelen. Dus kocht hij een cricketspel voor moederdag. In haar zorgleefplan staat dit vermeld: ‘Als het mooi weer is, vind dan een moment om in de tuin cricket te spelen.’ Op de foto zie je haar in de tuin golfen met haar zoon, maar ook met meneer Reitsma. In het cliëntendossier rapporteren we daar dan over. Als de aandachtsvelder beweegstimulering niks leest over beweegactiviteiten, dan kan zij navraag doen bij collega’s. Zo blijft beweegstimulering een continu onderdeel van ons werk.”