De salarissen zijn conform de inschalingen van de cao VVT.