Clarie  Spelmink – Wijkverpleegkundige

Ik werk voor een organisatie die gespecialiseerd is in ouderen. Elke ochtend help ik een aantal mensen met hun algemene dagelijkse levensverrichtingen. Zo help ik bijvoorbeeld met aankleden of het aantrekken van hun steunkousen. Natuurlijk is mijn werk meer dan dat. Je kunt bij iemand thuis komen om alleen te helpen, maar in de thuiszorg is het juist leuk om verder te kijken dan je neus lang is. Als het mag, trek ik bijvoorbeeld een keer de koelkast open om te kijken of er nog eten in ligt. Iemand zegt wel dat hij of zij zich goed kan redden, maar klopt dat wel? Als dat niet het geval is, dan kan ik extra hulp inroepen om te voorkomen dat de situatie verergert. Ik vind het heel leuk om altijd weer met een frisse blik naar de leefsituatie van iemand te kunnen kijken. Daarnaast vergader ik veel. Ik zit bijvoorbeeld in de werkgroep ‘Kwetsbare ouderen’ van de gemeente waarin we overleggen hoe we zaken beter kunnen regelen. Is er bijvoorbeeld een loket nodig waar ouderen met vragen kunnen aankloppen? Sommige zaken staan niet rechtstreeks in verband met de cliënt, maar zijn wel belangrijk om dingen goed te laten verlopen.