Op een koude vrijdagmorgen staat er bij Hospice Jasmijn een ziekenauto buiten van de Veluwse  wensambulance. Deze organisatie zal een van de bewoners een hartverwarmende dag uit gaan bezorgen. Binnen staat Peter van Loon (72) klaar om waar nodig ondersteuning te bieden. En uiteraard om de bewoner uit te zwaaien. “Het is mooi om te zien dat op deze manier een laatste wens in vervulling kan gaan”, vertelt gastheer Peter.

“Ik werk nu twee jaar als vrijwilliger bij het hospice. Als gastheer zorg je voor het reilen en zeilen in het hospice. Ik regel die extra boterham, bied een luisterend oor, help het bed omhoog zetten of schenk een drankje, ook voor familie. De rol van gastheer of gastdame is een andere dan die van de zorgvrijwilliger. Het woord zegt het al, deze vrijwilliger houdt zich bezig met ondersteunende werkzaamheden bij het verlenen van zorg,. Bijvoorbeeld bij het wassen en aankleden. Als ik een dienst draai dan begint deze om half 11 tot half 3 of van half 3 tot half 7. De mannelijke vrijwilligers bekommeren zich ook om het buitengebied. Afgelopen zomer hebben Rien Petersen (gastheer) en ik bijvoorbeeld de tuinschotten gebeitst en de terrassen zomer klaar gemaakt.

Motivatie
De motivatie van Peter komt voort uit zijn maatschappelijke betrokkenheid. “Ik steek zo in elkaar. Soms kom ik bekaf thuis. Kortgeleden bijvoorbeeld, toen er twee mensen na elkaar overleden. Ik heb die dag geholpen om twee families op te vangen. En als dat dan naar wens verloopt, ben ik ondanks de vermoeidheid tevreden.” Naast een gevoel van tevredenheid is Peter door zijn vrijwilligerswerk ook een aantal bijzondere herinneringen rijker. Zo vertelt hij onlangs een bewoner met bed en al naar dierenweide Dier en Wij – op het terrein van Sonnevanck – te hebben gereden. “Ik wist vooraf niet eens of dat mocht, dus ik heb het eerst maar even gevraagd. Daarna dacht ik, zo dat is gelukt!”, zegt hij voldaan. “En die keer dat er een koor van zo’n dertig man kwam zingen voor een koorlid die dit zelf niet meer kon. Een doorsnee namiddag werd op deze manier ineens heel bijzonder.”

Oproep
Peter zoekt collega-vrijwilligers en roept met name mannen op om te reageren. “Drie op de dertig vrijwilligers bij Hospice Jasmijn zijn mannen, dat moet beter kunnen, toch? Maar vrouwen zijn natuurlijk ook van harte welkom!” Bel voor meer informatie naar Hospice Jasmijn Harderwijk, tel. (0341) 438 665 of meld je aan bij Hennie Visser, coördinator vrijwilligers van Zorgdat. De Zorggroep heeft een samenwerkingsverband met de vrijwilligersorganisatie Zorgdat.

Lees meer op de website van ZorgDat >>