Ze noemt de Zorggroep “een mooi clubje. Qua omvang kunnen we nog net de menselijke maat houden, terwijl we groot genoeg zijn om alle specialismen op een hoog niveau te bieden”. Aan het woord is Janneke de Wal. Afgelopen november verruilde zij  Twente voor de Veluwe. Daarvoor had ze na vijfentwintig jaar de farmaceutische industrie voor de ouderengeneeskunde verruild. De nieuwe rol van specialist ouderengeneeskunde (SOG) past haar als een maatpak!

Zo’n 30 jaar na haar artsexamen is er wel veel veranderd. “De opleiding is beter, de studenten zelfbewuster en zij zijn meer gericht op samenwerken en communicatie. Het is daardoor beter én leuker geworden!” Janneke prijst zichzelf gelukkig. “Ik heb een prachtvak. Ik mag ouderen met complexe problematiek langdurend volgen. Schatten van mensen met mooie verhalen. Soms is het een zoektocht om dit verhaal te achterhalen, maar dat past bij mijn onderzoeksgeest. Het multidisciplinaire karakter van de ouderengeneeskunde maakt het vak ook heel aantrekkelijk; ieder heeft zijn eigen professionele inbreng en dat heeft een grote toegevoegde waarde. Je kunt een cliënt nu eenmaal niet opknippen in kleine gebiedjes. Zeker niet als hij de grip op zijn leven op verschillende vlakken aan het verliezen is.”

Focus op de klant
Jannekes grote drijfveer is: ‘focus op de klant’. Als alle zorgverleners die focus hanteren, verloopt de samenwerking automatisch soepeler. “De politiek heeft bepaald dat mensen zich langer thuis moeten redden. De huisarts krijgt meer ingewikkelde ouderenproblematiek op zijn bord. Hetzelfde geldt voor de wijkverpleegkundige. Zij kunnen niet alles oplossen. Onze consultrol wordt daarmee belangrijker. Daarop zouden we nu al meer moeten inzetten”, vindt Janneke. “Zo kunnen we, ondanks de grote diversiteit, tóch custom made-adviezen blijven geven. Maar dan moeten we elkaar wel iets gunnen, over de eigen organisatiegrenzen heen. ‘Focus op de klant’ leidt ons onvermijdelijk die kant op.”

Eisende klant
Klantfocus betekent volgens Janneke ook: differentiëren. “De klant van de toekomst is minder eenvormig dan we gewend waren. ActiZ vroeg een paar jaar terug aan mensen rond de 50: ‘hoe denkt u dat de zorg is als u 80 bent?’ Eén groep dacht dat het zou zijn zoals nu: je neemt het zoals het komt en bent blij met de aandacht die je krijgt. De tweede groep stelde zich meer op als consument: ‘straks heb ik 50 jaar premie betaald, dus ik heb recht op zorg in de mooiste huizen met toezicht.’ Het laatste deel, de hoger opgeleiden met een bredere beurs, zei: ‘ik regel het zelf wel. In een multi-generatieomgeving. Of we kopen een huis en huren er ondersteuning bij in.’ De Zorggroep bedient nu een mix tussen de eerste en de tweede groep in een vrij klassieke omgeving. Ondertussen heeft de eerste commerciële partij zich in Ermelo aangediend. Voor de Zorggroep ligt er de kans om te differentiëren: ook behandeling bieden in exclusievere huizen, al dan niet in samenwerking met huisartsen waarvoor wij een eerstelijnsconsultfunctie vervullen. Of daar de zorg leveren. Ik denk dat we de cliënt van de toekomst een soort menukaart moeten bieden waaruit hij naar wens en mogelijkheden kan kiezen.”

Met een zucht: “Dat druist misschien in tegen mijn principes. Maar het gaat gewoon gebeuren. Het ‘eisende segment’ zal daarbij vooral veel eerlijke communicatie nodig hebben. Ik vrees namelijk dat mensen straks minder voor hun premie zullen krijgen dan nu.”

Vertel het eerlijke verhaal
Hetzelfde geldt voor onze huidige klanten. “Naasten van onze cliënten verwachten vaak teveel. We zouden hen intensiever kunnen helpen te begrijpen wat hun vader of moeder zélf wil. Dat kost tijd. Vertel het eerlijke verhaal: de basale zorg nemen wij zo goed mogelijk van u over. Voor de mooie dingen die oma zo helpen, zijn jullie – dochter, zoon, kleinkinderen – hard nodig.” En een oproep aan onszelf: “Neem de tijd om het zorgleefplan écht te individualiseren. Bel naasten op. Nodig ze uit voor een goed gesprek, niet tussen de bedrijven door. Uiteindelijk betaalt zich dit terug!”

Als voorbeeld: “Kinderen kijken bij de keuze voor een zorginstelling vaak naar de staat van het gebouw. Is het nieuw en licht? Krijgt oma een eigen slaapkamer? Terwijl cliënten blij worden van warme zorg en een gezellig gebouw. Het is onze grootste uitdaging om dementerenden goed te leren kennen. Hen een vertrouwde omgeving te bieden. Want wat heb je aan je prachtige eenpersoonskamer, als je daarin ’s nachts doodsbang alleen ligt? Dat moeten we durven bespreken!”

Dat brengt Janneke op de afgelopen Zorgfocus: “Goed dat Margreeth opriep tot lef. Zo kan de visie gaan leven! Vanuit de top horen dat je je nek mag uitsteken, is mooi. Bij zorgmedewerkers zie ik veel lef. En ik zie dat cliënten daarvan blij worden. Even iets leuks gaan doen terwijl het budget nog niet helemaal rond is. Mensen waarvan je denkt dat ze een klik hebben, met elkaar in contact brengen. Het zit hem vaak al in kleine dingen.”

Kom jij het artsenteam versterken? We hebben een Vacature specialist ouderengeneeskunde >>