’Mevrouw iPVB’ en ‘de diehard’ zijn geuzennamen die ze inmiddels heeft verworven: Nelleke van Voorthuizen, VIG’er bij Zorggroep Noordwest-Veluwe. Al vanaf de start van het project ‘iPVB: Hoogstpersoonlijke zorg!‘ in 2017 heeft zij zich opgeworpen als kartrekker.

“Het idee van het intramuraal persoonsvolgend budget (iPVB) is heel mooi. Ik hou van pionieren. Als er iets nieuws op ons afkomt waarvan de cliënt beter wordt, dan is mijn interesse gewekt. Ik voel het systeem van iPVB, ik ben het systeem.” Daarom verdient Nelleke de titel Top-(10)-Innovator, vonden wij (Joran Hoogenberg, Sandra Oldenwarris & Anita Kiers)! Nu heeft ze deze titel van Proudfitters zeer terecht in de wacht gesleept. Naast een bos bloemen en een oorkonde, heeft ze ook een masterclass Innovatie in de zorg voor 2 personen gewonnen.

iPVB?

Bij Zorggroep Noordwest-Veluwe vinden we het belangrijk om kwetsbare ouderen een warm en veilig thuis te bieden. Een thuis waarin zij zelf zoveel mogelijk zeggenschap hebben over de zorg die zij wensen en die nodig is. Doen wij wel écht wat voor de cliënt / diens naaste belangrijk en waardevol is? In het project iPVB Hoogstpersoonlijke zorg kijken we hier kritisch naar. De grenzen van de zorg worden bepaald door de Wet langdurige zorg (Wlz) en het budget van iemands ZZP. Binnen die grenzen van de Wlz willen we zoveel mogelijk doen wat zowel noodzakelijk is, als wat past bij iemands hoogstpersoonlijke wensen en behoeften. In het iPVB staat precies welke zorg / begeleiding déze cliënt wanneer krijgt en wat de kostprijs hiervan is. Met als resultaat: goede afspraken over de zorg waar zowel de bewoners en hun naasten als de zorgmedewerkers volledig achter staan. Juist dát is de kern van iPVB Hoogstpersoonlijke zorg! Nelleke trekt deze kar op woonzorglocatie de Amaniet in Ermelo vol verve:

  • Nelleke heeft het voeren van onderhandelingsgesprekken in de vingers
  • Nelleke kent het systeem door en door
  • Nelleke weer collega’s te enthousiasmeren
  • Nelleke kan makkelijk schakelen op alle niveaus (software-ontwikkelaar, projectleider, collega’s)
  • Nelleke is proactief
  • Nelleke toont lef en is nieuwsgiering!

Met veel toewijding en enthousiasme pept ze collega’s op, weet ze achter te schermen zaken te regelen en te motiveren als het even tegenzit. Nelleke biedt de helpende hand, vraagt door en houdt vast wanneer het dreigt vast te lopen. Ook weet Nelleke het denken in onmogelijkheden als vanzelf om te buigen in mogelijkheden: ‘Wat nou als we het dan ’s avonds doen? Dan is er wel tijd!’ Een typische Nelleke-opmerking! Nelleke toont lef door de ontwikkelaar van het ondersteunende softwaresysteem op te bellen en te vragen waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt, te vertellen wat er beter kan en hoe het systeem haar en haar collega’s nog beter ondersteunt. Nelleke durft door te vragen in gesprekken met bewoners: ‘Als u nou alles mocht aangeven wat u graag zou willen, wat zou dat dan zijn?’ Of: ‘Bent u bereid zelf iets bij te dragen om dit mogelijk te maken?’

De resultaten mogen er zijn! iPVB levert bewoners veel op: persoonsgerichte zorg! Zo zei een ingetogen bewoner na veel aandringen: ‘eigenlijk zou ik nog wel wat vaker naar buiten willen’. Het klinkt misschien simpel, maar het is groots en waardevol! Tevreden cliënten maken op hun beurt het werk van zorgmedewerkers leuker. Maar er is meer. Bewoners en hun naasten hebben beter zicht op wat de zorg doet en inhoudt. Wij doen geen dingen meer op routine waaraan de bewoner eigenlijk helemaal geen behoefte heeft. En iPVB levert ons minder administratieve rompslomp op. Je gaat met je met iPad naar de bewoner, leest dáár de rapportage en vult deze samen aan. Minder uitgebreid dan vroeger, maar meer bewonersgericht. Tenslotte heeft iPVB opgeleverd dat de samenwerking tussen de verschillende disciplines is verbeterd.

Nelleke is de spin in het web en niet voor niets ‘Miss iPVB’ en Top 10 Innovator!