Persoonlijke informatie

Via deze site kun je onder andere informatie opvragen en solliciteren op onze vacatures. Op een aantal plaatsen op deze website vragen wij dan om je gegevens. Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met de gegevens die je achterlaat. De verstrekte gegevens worden opgeslagen op een server welke buiten de Zorggroep is geplaatst. De Zorggroep is en blijft eigenaar van deze gegevens en voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De Zorggroep gebruikt deze gegevens voor de volgende doeleinden: om jouw sollicitatie voor onze vacatures te registreren, om contact met jou te onderhouden over zaken zoals recruitmentactiviteiten, beschikbare vacatures, loopbaanmogelijkheden en de verschillende momenten in een selectietraject. Gegevens worden niet zonder je toestemming ter beschikking gesteld aan derden voor een ander doel dan het doel waarvoor je de gegevens hebt verstrekt. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. De gegevens zullen maximaal twee jaar worden bewaard. Na afloop van deze termijn zullen de gegevens worden gewist. 

Cookies

Cookies zijn bestanden die door je browser worden opgeslagen op je computer. Onze site werkenbijznwv.nl worden cookies gebruikt om je te herkennen bij een volgend bezoek. Daarnaast stellen cookies ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te kunnen verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Je kunt je browser zo instellen dat je geen cookies ontvangt. Het is mogelijk dat je dan niet alle voordelen van deze website kunt benutten. 

Contact

Bij vragen of verzoeken over ons privacybeleid kun je contact opnemen met een van onze recruiters via werken@znwv.nl.