Physician assistant

Vaste baan als physician assistant GRZ voor 24- 36 uur? Wij zoeken een physician assistant, die in nauwe samenwerking met onze kaderarts GRZ en het multidisciplinair team, onze goedlopende GRZ-afdeling weer een stap verder wil brengen richting de toekomst.

We hebben het afgelopen jaar veel geïnvesteerd in het verbeteren van werkprocessen en de onderlinge samenwerking tussen zorg, behandeling, management en bestuur. Nu is het tijd voor vervolgstappen: verdere professionalisering en bouwen aan nog betere kwaliteit van zorg met aandacht voor innovatie en ambulantisering. Ook, of misschien juist wel bij de GRZ!

Ons behandelteam biedt Wlz-zorg op de 13 woonzorglocaties van Zorggroep Noordwest-Veluwe. Op locatie de Klimop, gesitueerd op het ziekenhuisterrein, bieden we geriatrische revalidatiezorg voor 40 mensen. Op locatie Sonnevanck, in Harderwijk, bieden we op dit moment de ELV-HC, 9b, crisisopnames en hebben we een hospice.

Er is een nauwe samenwerking met de collega’s van ziekenhuis St Jansdal, collega-instellingen en huisartsen die zich hebben verenigd in Medicamus. En er ligt een mooie basis voor verdere samenwerking in de regio.

In duo’s van basisartsen of physician assistants en specialisten ouderengeneeskunde dragen we de verantwoordelijkheid per locatie, en samen zijn we verantwoordelijk voor de hele Zorggroep Noordwest-Veluwe. We worden ondersteund door een gedreven medisch secretariaat.

Solliciteren Meer over deze locatie

Dit ga je doen

Samen met de specialist ouderengeneeskunde ben je verantwoordelijk voor 40 GRZ bedden. Met haar ben je verantwoordelijk voor de medische diagnostiek, behandeling en begeleiding van cliënten in samenwerking met het multidisciplinair team. Je verricht alle werkzaamheden die passen bij de physician assistant. Je denkt actief mee met de verdere ontwikkeling van de hele keten van kortdurende zorg en de verdere ambulantisering.

Jouw koers

Je hebt een duidelijke visie op je eigen vak en je rol in het team. Je kan mensen enthousiasmeren en deelt graag je kennis. Je werkt graag samen met collega-behandelaren en zorgmedewerkers en zoekt actief contact.

Onze ambitie

Het is onze ambitie de GRZ-zorg verder te ontwikkelen. Hierbij hebben vooral voor ogen om onze producten uit te breiden, nog klantgerichter te gaan werken en een stap te gaan maken richting ambulantisering. De verbinding met de rest van de keten en het ELV, de 9b en de crisisopnames kan beter en moet worden versterkt.Tevens zijn we opleidingshuis en hopen we binnenkort ook weer AIOS te verwelkomen.

Een tweede grote ambitie is het verder werken aan taakherschikking binnen de hele zorggroep. We willen een leuke plek zijn voor physician assistants, verpleegkundig specialisten en basisartsen! Ook daar hopen we op je betrokkenheid en inzet.

Jouw keuze

Jezelf blijven ontwikkelen, dat is cruciaal voor je werkplezier. Daarom investeert de Zorggroep in jouw persoonlijke en professionele groei door middel van relevante scholing en opleidingsmogelijkheden. We bieden daarbij sowieso een leergang dienend-leiderschap. Daarnaast is er extra aandacht voor ‘zorgen voor jezelf en zorgen voor elkaar’ in samenwerking met AERREA; zorg voor zorgverleners.

Het salaris ligt tussen de €3399,- en €5045,- schaal 60 conform cao VVT met de bekende goede collectieve verzekering en pensioensregeling. De ICT-ondersteuning is volledig, je krijgt een mobiele telefoon en laptop tot je beschikking.

Als laatste is het goed te weten dat het bestuur het behandelteam erkent als belangrijke partner en daarin ook investeert. Er zijn korte lijnen. De eerste geneeskundige, de medisch-paramedische adviesraad (MPAR) en de verzorgende en verpleegkundige adviesraad (VVAR) nemen een belangrijke plek in en kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven.

Jouw kracht

Onze voorkeur gaat uit naar een ervaren physician assistant die het een uitdaging vindt zijn/haar vak onmisbaar te maken in de ouderenzorg en specifiek de GRZ.

Je bent flexibel, springt graag bij waar nodig en vraagt hulp als je zelf steun kunt gebruiken. Deel zijn van een team is wat je aantrekt in het specialisme ouderengeneeskunde en de GRZ in het bijzonder.
Je vindt het leuk om mee te werken aan vernieuwing en verbetering. Tegelijkertijd weet je dat het nodig is om prioriteiten te stellen en heb je ook oog voor wat voor nu goed (genoeg) is. Je draagt je kennis graag over aan de mensen om je heen.

Referentienummer vacature: 728

Wie zijn wij?
+
Over de sollicitatieprocedure
+
Functiedetails
+
Enthousiast geworden?

Neem gerust contact op met Nienke Nieuwenhuizen, de eerste geneeskundige of Peter Dijkstra, manager behandelzaken. Dit kan via het medisch secretariaat (088-0563401).
 

Veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel! Daarom vragen wij voordat je bij ons gaat werken om een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).

Solliciteren Ik heb een vraag