‘Dat is toch een cadeautje?’ Als Emmy naar het Binnenhof loopt ze hangt dit gedicht van Martin Bril naast de ingang. ‘Prachtig. Het past goed bij de mensen die hier straks naar de dagactiviteiten komen.’ Als het nieuwe wijkontmoetingscentrum in september opent, hoopt Emmy dat er genoeg vrijwilligers zijn om het gezellig te maken. ‘Dat gaat lukken hoor. We zitten daar samen met andere organisaties. Waar mensen bij elkaar komen ontstaat altijd iets moois, toch?’

Wijkontmoetingscentrum de Binnenhof wordt een ontmoetingsplek voor de wijk, waar ook een component voor dagactiviteiten zit. De bezoekers hebben een Wmo-indicatie van de gemeente. Emmy van der Gaag is coördinator informele zorg en heeft de uitdaging om vrijwilligers te vinden die wekelijks willen helpen op de dagactiviteiten.

Wat houdt dagactiviteiten in?
‘Op werkdagen komt tussen 09.30 en 16.00 uur een gevarieerde groep mensen naar de Binnenhof. Mensen komen bijvoorbeeld omdat de druk bij de partner heel hoog is. De mantelzorger krijgt even ruimte en tijd voor zichzelf, zodat hij of zij de zorg goed vol kan blijven houden. Sommige bezoekers wonen alleen. Die hebben structuur nodig. Dat een dochter weet dat hun moeder in ieder geval goed eet en het gezellig heeft. Ook komen er mensen die al best ver in hun dementie zijn. Een gevarieerde groep mannen en vrouwen dus. Er is altijd een noodzaak waarom mensen komen. Dagactiviteiten is nooit de eerste keus van mensen.’

‘De dagactiviteiten wordt gerund door professionals met hulp van vrijwilligers. Bezoekers kunnen ineens anders handelen of reageren dan verwacht. Dat is soms lastig. Daarom is er altijd iemand bij die is opgeleid. Hoe je er samen invulling aangeeft bepaalt of de bezoekers het ervaren als leuk en minder leuk. Daar draagt een vrijwilliger enorm aan bij. Als een medewerker 3 keer uit een gesprek moet om het eten te bereiden, of er is iemand bij die het spel of het gesprek doorzet, dat is een wereld van verschil. Het geeft een ander gevoel hoe een bezoeker die dag ervaart. Dat is de meerwaarde. De waardering. Daarin zie je hoe belangrijk het is dat een vrijwilliger er bij is. Dat de beleving van de mensen die komen heel positief is.’

Wat gaan nieuwe vrijwilligers doen?
“Dat kiest de vrijwilliger zelf. Een vrijwilliger haalt ook altijd iets voor zichzelf. De een wil een glunderend gezicht van en oudere. Een ander zoekt ontspanning naast zijn werk. De redenen om vrijwilligerswerk te doen zijn heel verschillend. Waar ligt iemands interesse en kracht? Koffie schenken, een maaltijd voorbereiden, samen eten, een spel spelen, dat is de eerste basis waar je vanuit gaat. Maar als iemand niet wil koken, maar liever de krant bespreekt met de mensen dan overleg je dat. Wat ik probeer is een match te vinden tussen dat wat de vrijwilliger graag wil en wat wij zoeken. Als dat lukt, dan heb je tevreden vrijwilligers.’

‘Een heleboel hebben we er in de ouderenzorg; blije vrijwilligers. Dat merk ik als ik hen vraag hoe ze het vinden. Weinig mensen stoppen. Het geheim is dat je goed moet vragen wat mensen willen. De meeste mensen willen vooral iets teruggeven aan de maatschappij. Iets betekenen voor een ander. In de Binnenhof kun je met de bezoekers nog goed communiceren. In sommige locaties bij Zorggroep Noordwest-Veluwe wonen echter mensen die heel ver in de dementie zitten. Daar hebben mensen die zich melden soms geen idee van. Niet iedereen is daar geschikt voor. Daarom begint vrijwilligerswerk altijd met een goed gesprek. Of het een match wordt weet je alleen als je weet wat iemand drijft.’

Wat wil jij de lezer het liefst vertellen?
‘Op dit moment komen wij mensen te kort op de dagactiviteiten. Sommige activiteiten kunnen niet gedaan worden. Dat is heel jammer. Op maandag in de Veluwse Heuvel hebben ze meer bewegen voor ouderen, maar de medewerker moet ook de maaltijd voorbereiden. Dus die heeft daar eigenlijk te weinig tijd voor. Of in een hele aangepaste vorm. Ook voor maaltijdens ’s avonds zoeken we op meerdere dagen nog extra handen. Door de verhuizing naar de Binnenhof straks zien een aantal oudere vrijwilligers van de Veluwse Heuvel dit als een natuurlijk moment om te stoppen. Dat snap  ik, maar het betekent dat we een gat hebben straks. Ik hoop dat een aantal nieuwe mensen zich meldt.’

Waarom zouden zij zich melden?
‘Vrijwilligers bij ons krijgen enorm veel waardering van de bewoners en bezoekers. Ouderen zijn zo blij dat die vrijwilligers er zijn. Dat zij net even die aandacht krijgen. Daar krijg je hele leuke gesprekken van. Toevallig vanmorgen nog. In de Veluwse Heuvel ging het over huisdieren en wie er allemaal huisdieren hebben gehad. Hoe groot en klein die wel niet waren. Mensen genieten mee, hebben soms ook inbreng.  Als vrijwilligers zo’n gesprek aan de gang brengen worden ook mensen met dementie wakker, die ineens iets herinneren van vroeger. Dat maakt het zo mooi.’

Hoe gaat De Binnenhof er straks uitzien?
“Er is een verschil tussen de een en de andere kant van het pand. Je hebt de besloten dagverzorging en het open wijkontmoetingscentrum. We delen het gebouw. Het is belangrijk dat je goed verbinding houdt met elkaar. Dat je binnen de Binnenhof afspraken kunt maken. Je kunt niet op je eilandje blijven zitten. Doorslaggevend voor een gezellige plek is dat je weet wat de ander doet en elkaar kunt ondersteunen als het nodig is. Hebben alle koffieschenkers een aanval van griep? Kun je dan een vrijwilliger uitlenen? Activiteiten samen doen? Dat moet groeien. Ik heb een poos meegewerkt in De Aanleg, een wijkontmoetingscentrum in Harderwijk, daar is met alle betrokkenen een gezamenlijke visie opgesteld. Dat is een perfect uitgangspunt om er samen iets moois van te maken.’

Emmy zoekt dus nog een aantal vrijwilligers voor met name de Binnenhof, maar ook voor woonzorgcentrum Ittmannshof in Nunspeet.
Heb jij tijd om ouderen wat extra aandacht te geven die hen zo goed doet?
Kijk dan naar de vacatures voor vrijwilligerswerk in Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Putten >> of neem contact met ons op. Er is altijd iets te doen dat bij jou past!