Afdeling communicatie

De afdeling communicatie ondersteunt collega’s in de organisatie zodat zij goed zijn toegerust om in- en extern te communiceren.

De communicatiemedewerkers zetten zich in voor het op gang brengen van de dialoog, het creëren van draagvlak voor organisatiedoelstellingen en voor het realiseren van de strategie van de Zorggroep. ​Daarbij willen zij bijdragen aan het vergroten van betrokkenheid en verbinding tussen collega’s en aan een cultuur van waardering voor elkaar.

Verder zorgen zij voor onderhoud en ontwikkeling van communciatiemiddelen als websites en intranet, sociale media, brochures, folders, flyers, posters, kaarten, infographics, beeldmateriaal (illustraties, foto’s, filmpjes) en andere corporate uitgaven. 

Wie werken er?

Op deze afdeling werken 3 communicatie-adviseurs en 2 communicatie-assistenten. ​