Privacy & cookies

Privacyverklaring

Privacy is voor Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding en direct gelieerde organisaties van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat je gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website znwv.nl allemaal doen met informatie die we over je te weten komen.

Als je vragen hebt, of je wilt weten wat we precies van je bijhouden, neem dan contact op met Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding.

contactformulier en sollicitatieformulier
Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij jouw e-mailadres. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie. Met het sollicitatieformulier kun je solliciteren. Hiervoor gebruiken wij jouw gegevens van het sollicitatieformulier. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren jouw gegevens voor de duur van de sollicitatieprocedure. Indien de sollicitatie niet leidt tot een arbeidsrelatie zullen wij jouw persoonsgegevens uiterlijk binnen 4 weken na afronden van de sollicitatieprocedure verwijderen.

verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij geven jouw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

In onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten bepaalde persoonsgegevens.

cookies
Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt.

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om jouw akkoord voor het gebruik van deze
cookies.

Je kunt via jouw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan niet goed meer.

beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat jouw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

functionaris voor gegevensbescherming
Wij hebben een zogeheten functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon is verantwoordelijk voor de privacy binnen onze organisatie. Onze functionaris voor gegevensbescherming heet Marjon van Orsouw en is bereikbaar per e-mail: marjon.van.orsouw@znwv.nl en per telefoon op 06 57 11 29 92 voor al jouw vragen en verzoeken.

wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.
inzage, wijzigen en verwijderen van jouw gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
Je hebt de volgende rechten:
•    uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
•    inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
•    het laten corrigeren van fouten
•    het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
•    intrekken van toestemming
•    bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

klacht indienen
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

contactgegevens
Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding
Wethouder Jansenlaan 1
3844 DG Harderwijk
info@znwv.nl
088 – 056 3000

oktober, 2020