Specialist ouderengeneeskunde

Werken als specialist ouderengeneeskunde bij Zorggroep Noordwest-Veluwe betekent dat kwetsbare ouderen in de laatste fase van hun leven aan jouw deskundige zorg zijn toevertrouwd.

Waardevol werk

Met een groeiend aantal kwetsbare ouderen wordt specialistische ouderengeneeskunde steeds belangrijker. Hoe inspirerend is het om je samen met collega’s te buigen over complexe medische problematiek? En over hoe je de kwaliteit van leven van ouderen kunt verbeteren?

Als specialist ouderengeneeskunde behandel en begeleid je cliënten/bewoners met een complexe zorgproblematiek. Ons werkterrein omvat reactivering, somatische zorg, kleinschalige psychogeriatrische zorg, hospicezorg, dagbehandeling en ondersteuning in diverse woonzorglocaties. De ANW-diensten zijn uitbesteedt en zijn geen onderdeel van je werkzaamheden.

En hoe werk jij?

Onze (gespecialiseerde) zorg aan ouderen vraagt om bijzondere kennis en vaardigheden. Als specialist ouderenzorg vervul jij een belangrijke rol bij het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Je kijkt niet alleen naar het ziektebeeld, maar ook naar de gevolgen van de gezondheidsproblemen voor het dagelijks leven. Welke mogelijkheden heeft iemand nog om zo veel mogelijk uit het leven te blijven halen?

Met jouw enthousiasme breng je onze dienstverlening naar een hoger niveau. Je denkt mee  over de  ontwikkeling van de hele keten van kortdurende zorg en ambulantisering. Je bent enthousiast en vindt het leuk om nieuwe ontwikkelingen en methoden bij te houden en toe te passen. Om de cliënt/bewoner de meest optimale zorg en behandeling te kunnen bieden werk je samen in een multidisciplinair team waarbij jij de regie voert. Je weet prioriteiten te stellen en hebt oog wat voor nu goed (genoeg) is.

Werken bij de Zorggroep: zo ziet dat eruit

Bijdragen aan de kwaliteit van leven én de zelfredzaamheid van de cliënten/bewoners zijn de belangrijkste uitgangspunten in jouw werk. Wat is er nu mooier om dat in een multidisciplinair team te doen?

Het is belangrijk dat je plezier en succes hebt in je werk en daarom denken we graag met je mee. De Zorggroep investeert in jouw persoonlijke en professionele groei door middel van relevante scholing en opleidingsmogelijkheden

Uiteraard erkent het bestuur het behandelteam als belangrijke partner en investeert daar ook in. Er zijn korte lijnen. De eerste geneeskundige, de medisch-paramedische adviesraad (MPAR) en de verzorgende en verpleegkundige adviesraad (VVAR) nemen een belangrijke plek in en kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven.

Specialist ouderengeneeskunde + addendum kaderarts

Over Zorggroep Noordwest-Veluwe
+
Over de sollicitatieprocedure
+