Basisarts

Werken als basisarts bij Zorggroep Noordwest-Veluwe betekent dat kwetsbare ouderen in de laatste fase van hun leven aan jouw deskundige zorg zijn toevertrouwd.

Waardevol werk

Met een groeiend aantal kwetsbare ouderen  wordt specialistische  ouderengeneeskunde steeds belangrijker. Hoe inspirerend is het om je samen met collega’s te buigen over complexe medische problematiek? En over hoe je de  kwaliteit van leven van ouderen kunt verbeteren?

Als (basis/ANIOS) arts ben je onder supervisie van de specialist ouderengeneeskunde verantwoordelijk voor de medische zorg en het behandelplan van de cliënten/bewoners. Ons werkterrein omvat reactivering, somatische zorg, kleinschalige psychogeriatrische zorg, hospicezorg, dagbehandeling en ondersteuning in diverse woonzorglocaties. Het team van specialisten ouderengeneeskunde, artsen en physician assistants bestaat uit 15 personen.

En hoe werk jij?

Onze (gespecialiseerde) zorg aan ouderen vraagt om bijzondere kennis en vaardigheden. Als basisarts vervul jij een belangrijke rol bij het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Met jouw enthousiasme breng je onze dienstverlening naar een hoger niveau.

Je bent enthousiast en vindt het leuk om nieuwe ontwikkelingen en methoden bij te houden en toe te passen. Je voelt je verantwoordelijk voor het welbevinden van onze bewoners en vindt multidisciplinair samenwerken vanzelfsprekend. Je weet prioriteiten te stellen en hebt oog wat voor nu goed (genoeg) is. Je bent flexibel en assisteert waar nodig. Deel zijn van een team is wat je aantrekkelijk vindt aan het vak.

Werken bij de Zorggroep: zo ziet dat eruit

Bijdragen aan de kwaliteit van leven én de zelfredzaamheid van de bewoner zijn de belangrijkste uitgangspunten in jouw werk. Wat is er nu mooier om dat in een multidisciplinair team te doen?
Het is belangrijk dat je plezier en succes hebt in je werk en daarom denken we graag met je mee. De Zorggroep investeert in jouw persoonlijke en professionele groei door middel van relevante scholing en opleidingsmogelijkheden. Er is extra aandacht voor zorgen voor jezelf en zorgen voor elkaar in samenwerking met AERREA; zorg voor zorgverleners.

Uiteraard erkent het bestuur het behandelteam als belangrijke partner en investeert daar ook in. Er zijn korte lijnen. De eerste geneeskundige, de medisch-paramedische adviesraad (MPAR) en de verzorgende en verpleegkundige adviesraad (VVAR) nemen een belangrijke plek in en kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven.

Over Zorggroep Noordwest-Veluwe
+
Over de sollicitatieprocedure
+