Welzijn Ermelo

Medewerkers welzijn ondersteunen bewoners bij het invullen van hun dag; ze begeleiden bij allerlei dagelijkse bezigheden en sociale activiteiten.

Zorg voor ouderen kan pas een succes zijn als mensen zich “welbevinden”. Medewerkers welzijn hebben hier een grote bijdrage in. Iets omhanden hebben, elkaar ontmoeten en een zinvolle invulling van de dag, bepaalt mede of iemand zich prettig voelt. Medewerkers welzijn organiseren allerlei activiteiten waaraan bewoners van onze woonzorglocaties kunnen deelnemen. Ook ouderen die nog thuis wonen zijn bij ons welkom in onze dagcentra. Naast activiteiten, is ook lekker eten, een schoon appartement, een beroep kunnen doen op vrijwillige inzet, geestelijke verzorging en de ondersteuning van mantelzorg, onderdeel van dit “welbevinden”.

Vacatures Welzijn Ermelo