Control & informatisering

De afdeling control & informatisering stelt het management in staat het rendement van de organisatie en de risico’s voor een duurzame, financieel gezonde organisatie te managen door het verbeteren van de interne beheersing.

Wie werken er?

Het team ​​​control & informatisering bestaat uit 7 medewerkers: 6 business controllers en het hoofd control & informatisering. Gezamenlijk werken zij aan een financieel gezonde en toekomstbestendige Zorggroep.

Een collega:

“Het is een fijn team. Samen zijn we verantwoordelijk voor een veelzijdig en divers takenpakket. Hiermee ondersteunen we de organisatie en zo dragen ook wij bij aan de kwaliteit van leven van onze cliënten.”

Taken van het team control & informatisering

Planning & controlcyclus

 • Meerjarenbegroting
 • Management informatie
 • KPI dashboard
 • Exploitatieprognoses
 • Impairmenttoets
 • Beheer BI-tool

Interne controle

 • Risicoanalyse administratieve organisatie en interne beheersingsmaatregelen
 • Zorgadministratie
 • Bedrijfsvoering

Zorgcontractering

 • Productieafspraken en contracten afsluiten
 • Monitoring productieplafonds en doelmatigheidsafspraken
 • Productieprognoses

Bedrijfseconomische advisering, businesscases en projectbewaking

 • Kostprijsberekeningen
 • Investeringsaanvragen
 • Financieringsaanvragen
 • Herbeoordeling Waarborgfonds Zorgsector
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren

Risicomanagement

Externe verantwoording