Kwaliteitsbureau

Het kwaliteitsbureau ondersteunt de medewerkers van de Zorggroep bij het continu verbeteren van de kwaliteit van zorg.

De medewerkers van het kwaliteitsbureau dragen bij aan de ontwikkeling en de uitvoering van het kwaliteitsbeleid en helpen bij de introductie en invoering van (nieuwe) wet- en regelgeving in de organisatie. Ook bewaken zij het kwaliteitssysteem waarbij zij de PDCA-cyclus toepassen en stimuleren. Ze adviseren en ondersteunen het management bij de ontwikkeling, implementatie, borging en toetsing van het kwaliteitsbeleid. Hierbij staat het continu verbeteren van resultaten en optimaliseren van processen centraal.

Wie werken er?

Bij het kwaliteitsbureau werken 4 beleidsadviseurs kwaliteit.

Een collega:

“Geen dag is hetzelfde, we werken overal in de organisatie aan allerlei onderwerpen en thema’s. Het is fijn om te zien dat zaken verbeteren en inspirerend om samen te innoveren en ontwikkelen.”