Zorgadministratie

De zorgadministratie is verantwoordelijk voor een correcte registratie van alle cliënten van de Zorggroep. Door deze registratie kunnen wij o.a. declareren bij zorgverzekeraars (Zvw) en zorgkantoren (Wlz).

Daarnaast is het de taak van de medewerkers van de zorgadministratie om tijdig veranderingen in wet- en regelgeving te signaleren en hierop in te spelen. Ook hebben zij een rol in het functioneel beheer van het elektronisch cliëntendossier (ECD) en de processen die met registratie van cliënten te maken hebben.