Thuiszorg Nunspeet

Thuiszorg Nunspeet helpt ouderen zodat ze zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

“Tijd voor een praatje is er vast niet”, horen we mensen die ons niet kennen wel zeggen. Maar niets is minder waar. Ook dat hoort bij de thuiszorg. We willen juist zien en horen hoe het met cliënten gaat. Soms, omdat we de zorg daarmee kunnen verbeteren en soms vanwege de gezelligheid. Thuiszorg met aandacht. Daar gaat het om!

Welke cliënten?

Wij zijn er voor ouderen die persoonsalarmering, begeleiding, verzorging of verpleging nodig hebben. Ook voor casemanagement dementie kan men bij ons terecht.

Wie werken er in het thuiszorgteam?

In Nunspeet werken we met 2 teams: Oenenburg en Veluwse Heuvel. In totaal zijn er 29 medewerkers: helpenden plus, verzorgenden IG, verpleegkundigen en wijkverpleegkundigen.

Voor ons team staat het geluk en de vitaliteit, het welzijn en welbevinden van de cliënten altijd voorop. Onze medewerkers staan stevig in hun schoenen en vinden ze het leuk om in te spelen op allerlei voorkomende situaties, ook als dat betekent dat ze veel moeten  schakelen.

Een collega:

“De energie die ik krijg van de blijdschap van cliënten, van de natuur en  van mijn collega’s… vooral het intermenselijke contact maakt mijn werk in de thuiszorg voor mij zo waardevol!”