In de thuiszorg bereiden we ons voor op de toekomst

Met technologische en creatieve oplossingen kunnen we ouderen helpen langer zelfredzaam te zijn. Er zijn hoge verwachtingen van technologie. Maar betekent dit ook dat ons werk overgenomen zal worden?

“Absoluut niet”, antwoord Trude Lugard, casemanager dementie. Ondersteunende middelen gaan het tekort aan medewerkers niet helemaal oplossen. Uiteraard denken zorgorganisaties na over het proactief inspelen op het tekort aan medewerkers en de wens van ouderen om langer in hun eigen woonomgeving te blijven. Dat laatste is niet altijd vrijwillig, maar ook noodgedwongen omdat de overheid in haar beleid inzet op ‘langer thuis wonen met betere ondersteuning en zorg thuis en hulp van mantelzorgers en vrijwilligers’.

Met het Guardian-project hebben we meegedaan aan een internationaal onderzoek waarbij onderzocht is in hoeverre een robot mantelzorgers en zorgprofessionals kan ondersteunen in de begeleiding en zorg. Een zorgrobot heeft de mogelijkheid om verbale begeleiding te geven bij dagelijkse activiteiten. De robot kan bijvoorbeeld de cliënt eraan herinneren om medicijnen in te nemen, te eten of te drinken, afspraken na te komen en de cliënt coachen om een activiteit te gaan doen. In een app kan de mantelzorger of de zorgprofessional vanaf een afstand taken en boodschap inzetten voor de cliënt. En zo houdt de cliënt met een klein beetje hulp zelf de regie over zijn of haar leven.

Ben je ook benieuwd waarom de Zorggroep heeft meegedaan aan dit project en wat het heeft opgeleverd voor medewerkers en voor cliënten? Joran Hoogenberg, manager thuiszorg, en Trude Lugard, casemanager dementie, leggen het je uit in deze video. Ook vertellen zij hoe zij de toekomst zien.