Physician assistant

Werken als physician assistant in de ouderenzorg betekent dat kwetsbare ouderen in de laatste fase van hun leven aan jouw deskundige zorg zijn toevertrouwd.

Waardevol werk

Met een groeiend aantal kwetsbare ouderen wordt jouw functie steeds belangrijker. Onder supervisie van de specialist ouderengeneeskunde ben je verantwoordelijk voor de medische zorg en het behandelplan van de cliënten/bewoners. Samen met collega’s zet je je in voor de kwaliteit van leven van ouderen. Ons werkterrein omvat reactivering, somatische zorg, kleinschalige psychogeriatrische zorg, hospicezorg, dagbehandeling en ondersteuning in diverse woonzorglocaties.

En hoe werk jij?

Onze (gespecialiseerde) zorg aan ouderen vraagt om bijzondere kennis en vaardigheden. Als physician assistant ben jij de verbindende schakel bij de uitvoering en coördinatie van diagnostiek, behandeling en zorg. Je hebt nauw contact met de cliënten/bewoners en collega’s, die je adviseert en coacht. Met jouw enthousiasme breng je onze dienstverlening naar een hoger niveau.
Je deelt graag je kennis met collega’s. Je denkt mee over de ontwikkeling van de hele keten van kortdurende zorg en ambulantisering. Tegelijkertijd weet je dat het nodig is om prioriteiten te stellen en heb je ook oog voor wat voor nu goed (genoeg) is.

Werken bij de Zorggroep: zo ziet dat eruit

Bijdragen aan de kwaliteit van leven én de zelfredzaamheid van de cliënten/bewoners zijn de belangrijkste uitgangspunten in jouw werk. Wat is er nu mooier om dat in een multidisciplinair team te doen?
Het is belangrijk dat je plezier en succes hebt in je werk en daarom denken we graag met je mee. De Zorggroep investeert in jouw persoonlijke en professionele groei door middel van relevante scholing en opleidingsmogelijkheden.

Uiteraard erkent het bestuur het behandelteam als belangrijke partner en investeert daar ook in. De eerste geneeskundige, de medisch-paramedische adviesraad (MPAR) en de verzorgende en verpleegkundige adviesraad (VVAR) nemen een belangrijke plek in en kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven.

Over Zorggroep Noordwest-Veluwe
+
Over de sollicitatieprocedure
+