Leden identiteitsraad Ermelo en Nunspeet

De identiteitsraad is een adviserend orgaan voor de bestuurder en de organisatie met betrekking tot de invulling van ons werk en onze zichtbaarheid in de samenleving, in relatie tot de identiteit waarmee we herkenbaar willen zijn in ons werkgebied. De identiteitsraad zal zo’n 3x per jaar bij elkaar komen om te spreken over identiteitsgebonden thema’s binnen de organisatie, waarbij we met elkaar reflecteren op de manier waarop de Zorggroep daar invulling aan geeft. Het draagt bij aan een goede verbinding en herkenbaarheid in onze omgeving en bepaalt ons periodiek bij de basis en uitgangspunten van het werk dat we mogen doen.

Wij zoeken 2 nieuwe, externe leden, die verbonden zijn met het werkgebied Ermelo en Nunspeet. Dit is voor ons van groot belang in verband met de gewenste spreiding in de ID raad.
Spreekt het u aan om hieraan uw bijdrage te leveren?

Solliciteren Meer over deze locatie

Dit zijn je werkzaamheden

U bent in de eerste plaats betrokken bij de totstandkoming van beleid dat van invloed is op de identiteit. Een andere belangrijke taak is toezicht houden op de manier waarop onze mooie organisatie invulling geeft aan haar identiteit. U geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het management over zaken die de identiteit van de organisatie aan gaan.

In maart 2022 is het actuele identiteitsbeleid van de Zorggroep vastgesteld. Dit identiteitsbeleid is tot stand gekomen na een mooi proces van dialoog tussen verschillende partijen die bij de Zorggroep betrokken zijn; medewerkers, leden van de cliëntraden, de ondernemingsraad, raad van bestuur, raad van toezicht en leden van regioraden en geestelijke verzorgers. Het gesprek om te komen tot de nieuwe formulering is begeleid door Reliëf. De organisatie heeft vervolgens een identiteitsraad vormgegeven waarmee de raad van bestuur praat over de identiteit van de Zorggroep in relatie tot actuele thema’s in de zorg. Daarmee wordt borging en toetsing van identiteitsbeleid beoogd.

Waar ga je werken?

Zorggroep Noordwest-Veluwe, is een innovatieve en financieel gezonde specialist in zorgverlening aan de ouder wordende mens. Liefdevol bijdragen aan een betekenisvol leven van ouderen is onze missie. Dit doen wij vanuit de kernwaarden dichtbij, verbonden en bekwaam. Met ruim 1.800 medewerkers en 1.000 vrijwilligers bieden wij zorg thuis of als dat niet meer kan, in een van onze 13 zorglocaties. Daarnaast bieden wij hospicezorg (Jasmijn, Sonnevanck) en geriatrische revalidatiezorg op Klimop. Onze identiteit is inclusief en geënt op christelijke wortels. Van hieruit geven wij inhoud aan de zorg voor de ouder wordende mens.

De identiteitsraad bestaat uit medewerkers van de Zorggroep (maximaal 6) en uit vertegenwoordigers (maximaal 6) uit de Centrale Cliëntenraad, lokale kerken, en maatschappelijke organisaties. Ook de raad van toezicht zal verbonden en betrokken zijn bij de identiteitsraad.
Er is ruimte in de identiteitsraad voor nog drie vertegenwoordigers die op welke wijze dan ook, zich betrokken voelen bij de ouderenzorg en de Zorggroep. U, als omstander van de Zorggroep, bent belangrijk voor de Zorggroep bij het gesprek over onze identiteit.

Wat bieden we jou?

Het betreft een vrijwilligersfunctie.

Dit breng je mee

Minimaal tweemaal per jaar, willen we het gesprek voeren. Voor deze bijeenkomsten nemen wij een dagdeel de tijd. Heeft u deze tijd voor ons?

Referentienummer vacature: 1186

Deel deze vacature op LinkedIn
Wie zijn wij?
+
Over de sollicitatieprocedure
+
Functiedetails
+
Enthousiast geworden?

Heeft u interesse in zorgethiek en maatschappelijke ontwikkelingen en wilt u meedenken en -praten over de concretisering en zichtbaarheid van de identiteit van de Zorggroep, stuur dan uw motivatie om deel te nemen aan dat gesprek, via de button ‘solliciteren’.
Uit de reacties zal op basis van de motivatie een voordracht gedaan worden aan de bestuurder.

Goed om te weten…

  • Via bestuurssecretariaat@znwv.nl kunt u meer informatie krijgen over het identiteitsbeleid.
  • Leden van de identiteitsraad worden voor vier jaar benoemd.
  • Bij voldoende geschikte kandidaten kunnen wij de vacature eerder sluiten.
Solliciteren Ik heb een vraag