Boerhaavehof

In woonzorglocatie Boerhaavehof wonen mensen met eigen regie en autonomie met ondersteuning vanuit medewerkers.

Locatie Boerhaavehof bestaat uit 48 appartementen, waarvan 37 appartementen voor verzorgd wonen en 11 appartementen voor verpleeghuis zorg. Het is gelegen aan de rand van een woonwijk en op loopafstand van winkelcentrum Tweelingstad. We staan voor eigen regie en autonomie en ondersteunen van onze bewoners waar nodig met warme en betrokken zorg om kwaliteit van leven te behouden. Bewoners vinden rust en privacy in hun eigen woning, maar wie vertier zoekt kan dit ook vinden. Deze locatie heeft namelijk vier verschillende ontmoetingsruimten met ieder een eigen thema. Deze locatie heeft een huiskamer waar bewoners altijd terecht kunnen voor verbinding waar ook de andere ontmoetingsruimten allen een eigen functie hebben, zoals de eetkamer, bewegingsruimte en een fijne welzijnsruimte. Betrokkenheid en omzien naar elkaar vinden we belangrijk.

Wie wonen hier?

Deze locatie biedt verzorging en begeleiding aan ouderen met lichamelijke  problemen, zowel in de vorm van verzorgd wonen als verpleeghuiszorg. Als er bij een bewoner na verloop van tijd ook de diagnose dementie wordt gesteld, streven we ernaar dat iemand bij ons kan blijven wonen mits dit niet ten nadele is voor de bewoner.

Wie werken er?

Er wordt gewerkt vanuit twee teams. Deze teams bestaan uit gemiddeld 20 zorgmedewerkers, zoals verzorgende ig, helpende (+), verpleegkundigen, woonzorgassistenten, 8 leerlingen en 4 gastvrouwen/heren. Daarnaast werken we nauw samen met de keukenmedewerkers, vrijwilligers en de huishoudelijke dienst. Verder werken we met een ervaren team van behandelaren en paramedici.

Leerhuis

In ons leerhuis worden continu 16 leerlingen (verzorgende-IG en verpleegkundige) intern opgeleid. Het is een proeftuin voor het werken met domotica en zorgtechnologie. We leren van én met elkaar, we zijn hier nooit uitgeleerd.

 

Een collega:

‘Het is heerlijk om te werken in zo’n nieuwe woonzorglocatie. Echt leuk om bezig te zijn met ontwikkelingen op het gebied van zorgtechnologie. En zorg  verlenen met je handen op je rug om bewoners te stimuleren of om leerlingen zich te laten ontwikkelen? Dat moet je durven. Hier kun je zoveel met en van elkaar leren!’