Boerhaavehof

In woonzorglocatie Boerhaavehof wonen ouderen met lichamelijke of lichte geheugenproblemen.

Locatie Boerhaavehof bestaat uit 48 appartementen, waarvan 37 appartementen voor verzorgd wonen en 11 appartementen voor verpleeghuis zorg. Het is gelegen aan de rand van een woonwijk en op loopafstand van winkelcentrum Tweelingstad. Bewoners vinden rust en privacy in hun eigen woning, maar wie vertier zoekt kan dit ook vinden. Deze locatie heeft namelijk vier verschillende ontmoetingsruimten met ieder een eigen thema: ontmoeten, creativiteit, sport/bewegen en muziek/ontspanning. Betrokkenheid en omzien naar elkaar vinden we belangrijk.

Wie verblijven hier?

Deze locatie biedt verzorging en begeleiding aan ouderen met lichamelijke  problemen, zowel in de vorm van verzorgd wonen als verpleeghuiszorg. Als er bij een bewoner na verloop van tijd ook de diagnose dementie wordt gesteld, dan kan hij of zij gewoon bij ons blijven wonen.

Wie werken er?

Er wordt gewerkt vanuit twee teams. Deze teams bestaan uit gemiddeld 20 zorgmedewerkers, 8 leerlingen en 4 gastvrouwen/heren.

Leerhuis

In ons leerhuis worden continu 16 leerlingen (verzorgende-IG en verpleegkundige) intern opgeleid. Het is een proeftuin voor het werken met domotica en zorgtechnologie.

Een collega:

‘Het is heerlijk om te werken in zo’n nieuwe woonzorglocatie. Echt leuk om bezig te zijn met ontwikkelingen op het gebied van zorgtechnologie. En zorg¬† verlenen met je handen op je rug om bewoners te stimuleren of om leerlingen zich te laten ontwikkelen? Dat moet je durven. Hier kun je zoveel met en van elkaar leren!’