Dahlia

De afdeling Dahlia bevindt zich op het terrein van Sonnevanck.

Op het terrein van Sonnevanck staat nog een deel historisch Sonnevanck. Naast de kerk ligt afdeling Dahlia, een afdeling die zich richt op somatische zorg.

Locatie Sonnevanck ligt in een bosrijk gebied. Voorheen was dit verpleeghuis Sonnevanck en was het gebouw in de vorm van een honingraad. Inmiddels heten we Stichting de Zorggroep Noordwest-Veluwe en is in de afgelopen jaren een deel van het oude gebouw vervangen voor losstaande afdelingen. Dahlia behoort samen met Jasmijn, Crocus en Brem tot het oude gedeelte.

Wie wonen hier?

Dahlia is een woonafdeling voor 16 cliënten, met één of meerdere lichamelijke aandoeningen. De doelgroep is veelal 60+, waarvan het merendeel 80 en 90 jarigen zijn. Het ziektebeeld kan MS, NAH, hart en vaatlijden, oncologische aandoeningen, of hoge leeftijd gerelateerde aandoening zijn wat veelal een multi complex beeld geeft. Als zorg proberen we uit te gaan van wat de cliënt zelf kan.

Wie werken er?

Het Dahlia team bestaat uit ongeveer 22 collega’s, in verschillende functies werkzaam. Vig-ers, verpleegkundigen, helpenden en helpenden +, gastvrouwen, woonzorgassistenten, leerlingen en stagiaires. Op de dag werken we met groepjes 1 en 2 en 3 en 4. Op groepje 1 en 2 staan 2 collega’s en op groepje 3 en 4 staan 2 collega’s, daarnaast is er altijd een dag-oudste. In de avond werk je met zijn 2-en en met een gastvrouw. De nachtdienst is verantwoordelijk voor Jasmijn en Dahlia.

Een collega:

“De bewoners wonen niet op onze werkplek, wij werken in hun huis”

“Wat een voorrecht is het dat ik met u mag huilen en lachen, u mag ondersteunen in uw laatste stukje leven”.