Rozemarijn

De afdeling Rozemarijn (kleinschalig wonen) bevindt zich op het terrein van Sonnevanck.

De  locatie Sonnevanck is gelegen in de bosrijke omgeving tussen Harderwijk en Ermelo. De afdelingen kleinschalig wonen (KSW) bevinden zich op het terrein van Sonnevanck, naast brasserie Vivaldi en achter het hoofdgebouw. In de twee huiselijke twee-onder-een-kapwoningen – Myrthe, Hortensia, Rozemarijn & Iris-  wonen ouderen met geheugenproblemen.

Het is een mooie uitdaging om bewoners in deze kleinschalige woonvorm te begeleiden en hen – in hun laatste levensfase – zich thuis te laten voelen. Ouderen blijven steeds langer thuis wonen, wat de zorgvraag zowel lichamelijk als mentaal soms complexer maakt.

Wie wonen er?

De twee aaneengeschakelde woningen bieden elk plaats aan 14 bewoners, verdeeld over twee gesloten PG-afdelingen van 7 bewoners. Hier krijgen bewoners de ruimte om vrij rond te lopen over beide afdelingen, terwijl het team samenwerkt om een ondersteunende omgeving te creëren die hun individuele behoeften en mogelijkheden erkent.

Voor enkele bewoners maken wij de uitzondering dat zij een eigen sleutel hebben en zelfstandig naar buiten mogen. Dit is ook de basis van waaruit wij zorg leveren; het is hun huis en wij zijn te gast in hun leefomgeving.

Wie werken er?

Het zorgteam is een diverse mix van collega’s waaronder verzorgenden ig, coördinerend verzorgenden, leerlingen, stagiaires, helpenden (+), huiskamergastheren-/ vrouwen, woonzorgassistenten en verpleegkundigen. Zij werken nauw samen met verschillende disciplines als artsen en psychologen.

Een belangrijk uitgangspunt in ons werk is dat elke functie zijn eigen kwaliteiten en deskundigheid heeft. Je draagt als één team bij aan de kwaliteit van leven van onze bewoners.

“Wij werken in het huis van de bewoners. Zij hebben de regie en dat is de leidraad van onze dag.”