Support (HR)

Het organisatieonderdeel Support bestaat grotendeels uit HR-diensten. Deze diensten stimuleren de vakbekwaamheid en vitaliteit van mederkers zodat zij veilig, verantwoord en met plezier hun werk kunnen doen.

Bij HR staat de medewerker centraal. De afdeling ondersteunt en adviseert vanuit een positieve, professionele en pro-actieve werkhouding. In verbinding met de organisatie verbeteren wij continue onze dienstverlening.

Wie werken er?

Het organisatieonderdeel Support omvat 6 teams:

HR-advies

  • 4 medewerkers: HR-adviseurs en een HR-beleidsmedewerker
  • Taken: advisering, beleidsontwikkeling  en stimulering duurzame inzetbaarheid

Arbo advies en preventie

  • 2 medewerkers:een preventie-adviseur en een crisiscoördinator
  • Taken: advisering en beleidsontwikkeling rond veilig en gezond werken

Leren en ontwikkelen

  • 8 medewerkers: praktijkleercoaches, medewerker administratie, beleidsmedewerker, coördinator
  • Taken: begeleiding van BBL’ers en BOL’ers, advisering en ontwikkeling van functionele en persoonlijke ontwikkeling

HR-services

  • 2 medewerkers: medewerker personeelszaken
  • Taken: advisering medewerker en managers, uitvoering personele administratie

Recruitment

  • 2 medewerkers: recruiters
  • Taken: arbeidsmarktcommunicatie, werving en onboarding, advisering en uitvoering van kwantitatieve en kwalitatieve bezetting in de organisatie

Communicatie

Een collega:

“Medewerkers bepalen met elkaar het succes van de organisatie. Wij willen graag samen met onze andere collega’s aan de knoppen draaien om de vakbekwaamheid, vitaliteit  én veilig en gezond werken te stimuleren. Ons doel? Dat alle medewerkers in de Zorggroep verantwoord en met plezier kunnen bijdragen aan een betekenisvol leven van ouderen.”